LawyerOn.pl

LawyerOn – oraz dawniej również bdp.org.pl ( Blog Doradztwa Prawnego )

Kodeks karny

Cofnięcie licznika w samochodzie w świetle Kodeksu Karnego

Sharing is caring!

Temat dotyczący korygowania, a dokładniej mówiąc cofania liczników samochodowych stał się ostatnich dniach bardzo popularny. Powodem tego jest przede wszystkim wiosenny okres a co za tym idzie zwiększony popyt na samochody na rynku wtórnym. Dotyczy to zarówno tych które występują w obrocie krajowym oraz tych które sprowadzane są zza zachodniej granicy. Wielu Polaków trwa w przeświadczeniu, że samochody np. z Niemiec, posiadają liczniki w stanie niezmienionym ze względu na tamtejsze prawo zakazujące tego procederu. Otóż, przyjrzyjmy się zatem regulacją prawnym zarówno niemieckim jaki polskim. Niemieckie prawo o ruchu drogowym (Straßenverkehrsgesetz) stanowi w paragrafie 22b, iż kara pozbawienia wolności lub kara grzywny grozi każdemu kto m.in. wpływa na pomiar licznika poprzez fałszowaniu, innymi słowy mówiąc koryguje go. A więc niemiecki ustawodawca wprost zakazuje tego procederu, co dla wszystkich jest jasne i klarowne.
Przyjrzyjmy się jednak sytuacji jaka występuje w Polsce. Pomimo wielu zapowiedzi na przestrzeni lat dotyczących penalizacji tej czynności i uznanie jej jako nowego typu przestępstwa, czyli umyślnych zachowań polegających na modyfikacji wskazań licznika przebiegu pojazdu, to do dnia dzisiejszego nie udało się tego zrobić. Jednak czy osoba dokonująca korekty licznika, celem dokonania sprzedaży oraz celem uzyskania „lepszej” ceny za oferowany pojazd jest całkowicie bezkarna? Otóż nie. Jak słusznie zauważył Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (Sygn. akt II Ka 201/15) „Oczywistym jest, że stan techniczny pojazdu, stan jego wnętrza i blacharki oraz jego przebieg są istotnymi elementami, które są brane pod uwagę przy ustalaniu ceny auta”, w związku z czym pomimo że w konkretnej sprawie ”biegli nie byli w stanie wskazać, w jakim stopniu przypuszczalnie większy był rzeczywisty przebiega auta, ale dla oceny zachowania oskarżonego pod kątem wypełnienia znamion z art. 286 § 1 Kodeksu Karnego jest to bez znaczenia. Istotne jest natomiast to, że świadomie wprowadził pokrzywdzoną w błąd co do istotnych cech pojazdu, czym doprowadził ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”. Innymi słowy oskarżony dopuścił się przestępstwa oszustwa zgodnie z art. 286 § 1 Kodeksu Karnego w którym czytamy:

„kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

W związku z powyższym dopuszczając się tej czynności celem otrzymania lepszej ceny za oferowany pojazd narażamy się na odpowiedzialność karną. Jest to tylko jeden z wielu przykładów. Nie ma zatem racjonalnych powodów dokonywania takiegoż czynu. Reasumując, można powiedzieć, że pomimo braku konkretnego przepisu zabraniającego korekty licznika w samochodzie, dokonując jej możemy zostać narażeni na odpowiedzialność karną, zagrożoną pozbawieniem wolności do lat 8.

Wpis archiwalny. Aktualny stan prawny pod adresem:
http://lawyeron.pl/blog/2019/05/31/odpowiedzialnosc-karna-za-cofniety-licznik-zmiany-2019/

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code