LawyerOn.pl

LawyerOn – oraz dawniej również bdp.org.pl ( Blog Doradztwa Prawnego )

Prawa konsumentów

Rozbieżność ceny "na półce" oraz "przy kasie", analiza prawna.

Sharing is caring!

Coraz częściej jesteśmy świadkami sytuacji w której ceny produktów znajdujących się na półkach sklepowych znacząco różnią się od cen tych samych produktów po podejściu do kasy. Spotykamy się wówczas z tłumaczeniem przez ekspedientów, że zaistniała sytuacja wynika z faktu, iż obsługa np.: nie zdążyła usunąć cen promocyjnych bądź do systemu jeszcze nie zdążono wprowadzić nowych cen czy nawet całkowicie oderwane od rzeczywistości inne tłumaczenia. Zastanówmy się zatem jak występujące często tego typu sytuacje mają się do istniejącego stanu prawnego. Otóż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej. Innymi słowy oznacza to, że konsument ma prawo żądać od sprzedającego właśnie najkorzystniejszej dla siebie ceny sprzedaży. Co więcej zgoda sprzedającego nie jest wówczas konieczna, gdyż wystarczy jednostronne oświadczenie woli kupującego za jaką cenę dany produkt chce zakupić. Ustawodawca w omawianym przepisie zastosował pojęcie „najkorzystniejszej” a nie „najniższej”. Można przypuszczać, że konsument najczęściej skorzysta z ceny najniższej, jednak nie koniecznie. Może wystąpić np. sytuacja w której dzięki zastosowaniu nieco wyższej ceny niż najniższej klient otrzyma np. dodatkowy produkt gratis, punkty lojalnościowe czy będzie czerpał z tego tytułu inną korzyść. Wobec powyższego należy rozumieć, że konsument może wybrać cenę korzystną dla siebie pomiędzy rozbieżnościami między ceną najwyższą (najczęściej tą przy kasie) a najniższą (najczęściej tą na półce sklepowej czy innej ofercie).

Zatem reasumując pamiętajmy, że jeśli występujemy w roli konsumenta to w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę mamy prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Pamiętajmy ponadto, że w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.
Stan prawny: dzień publikacji 22.06.2017

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code