LawyerOn.pl

LawyerOn – oraz dawniej również bdp.org.pl ( Blog Doradztwa Prawnego )

Kodeks pracy Prawa pacjenta

12 listopada 2018 – dla kogo wolne, dla kogo nie ??

Sharing is caring!

Choć temat od kilku dni nieustannie przewija się w różnego rodzaju mediach i wszystko wydawać by się mogło, jasne i oczywiste to stwierdziłem, że warto się nim zająć. Nie będę jednak podejmował zagadnień związanych z handlem, usługami czy produkcją, gdyż jest to dzień wolny od pracy i tyle. W związku z czym postępowanie będzie dokładnie takie samo jak zwykle w tego typu dni i nie ma sensu się nad tym rozwodzić.

Poruszę więc pokrótce kwestię pracy z szpitalach oraz w zakładach opieki ambulatoryjnej, gdyż właśnie to zagadnienie wydaje się najbardziej interesujące w zaistniałej sytuacji. Na początku jednak przytoczę samą ustawę, gdyż jest ona krótka a mimo tego wiele dyskusji odbywa się między osobami niemającymi pojęcia o jej treści:

 

USTAWA
z dnia 7 listopada 2018 r.
o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. Dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

Art. 3. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece
zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.

2. Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.2)) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dokonajmy więc szybkiej analizy.

Art. 2 ustawy stanowi, że jest to dzień wolny od pracy, a więc jakiekolwiek dyskusje na ten temat czy pracownik ma obowiązek świadczenia w tym dniu pracy na zasadach jak w dni które nie są dniami wolnymi od pracy nie ma większego sensu. Nie pomogą w tym miejscu żadne zarządzenia, postanowienia czy inne próby zmiany zapisów ustawodawcy, gdyż są one niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. Co więcej nie ma w tym miejscu żadnego znaczenia w jaki sposób, w jaki tempie i w jakich okolicznościach ustawa była procedowana. Dlatego też w tym miejscu odsyłam m.in. do Rozdziału VII – Praca w niedziele i święta – Kodeksu pracy, który zapewne otworzy oczy tym pracodawcom, którzy pragną by ich pracownicy 12 listopada 2018 r. świadczyli pracę na „normalnych” zasadach.

Z drugiej strony wczytując się w treść art. 3 ust 1. należy stwierdzić, iż świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i placówkach opieki ambulatoryjnej udzielane z publicznych pieniędzy (czytaj NFZ’tu), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. będą udzielane tegoż dnia według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia. W związku z tym kierownicy tych placówek będą zobligowani do zabezpieczenia obsady pracowniczej na wymaganych stanowiskach celem realizacji zaplanowanych świadczeń. W mojej ocenie obsada ta nie powinna być większa niż niezbędna dla danego rodzaju świadczeń. Oczywistym w tym miejscu mogłoby się wydawać, iż pracownicy jednostek administracyjnych, technicznych czy też handlowo-usługowych szpitali powinni w tym dniu mieć wolne od pracy. O ile w przypadku administracji szpitala i innych podmiotów leczniczych działających w ramach kontraktów z NFZ jest to niemalże oczywiste, to jeśli chodzi o działy techniczne, może podlegać to ocenie w konkretnych przypadkach. Jeśli np. specjalistyczne urządzenia medyczne wymagać będą obsługi pracowników technicznych ich obecność w pracy będzie uzasadniona. Podobnie może wyglądać w przypadku pracowników rejestracji szpitalnych czy np. monitoringu i obsługi informatycznej w zakresie niezbędnym do funkcjonowania jednostki w związku z np. zaplanowanymi zabiegami. Należy jednak pamiętać, że w przypadku świadczenia przez pracowników pracy na rzecz takiego podmiotu, powinna być ona rozliczona na takich samych zasadach, jak ta wykonywana w pozostałe dni świąteczne. W tym miejscu również należy pamiętać, iż takiemu pracownikowi będzie należał się np. dzień wolny, co wynika z treści art. 151(11) Kodeksu Pracy:

Art. 151(11).
§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 15110 pkt 1-9 i 11 oraz w przepisach ustawy, o której mowa w art. 1519b, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:
1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli;
2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

Na koniec warto wspomnieć, że w myśl art. 3 ust. 2 omawianej ustawy również apteka, która zgodnie z uchwałą rady powiatu jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu, w dni wolne od pracy – ma zapewnić tę dostępność także 12 listopada 2018 r.

LawyerOn

*

We wpisie wykorzystano fotografie:
https://pixabay.com/pl/piel%C4%99gniarka-szpital-halloween-3790357/
https://pixabay.com/pl/chirurgia-operacja-szpital-79584/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code