LawyerOn.pl

Blog Doradztwa Prawnego

Ciekawostki Ostrzeżenia RODO

Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych – pierwsze kary. Nowe wzory legitymacji!!!

Sharing is caring!

Bez wątpienia tematyka związana z ochroną danych osobowych była TOP tematem ubiegłego roku, zwłaszcza ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym potocznie RODO. Niebawem minie roku od tegoż dnia w którym Rozporządzenie wraz z nową ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zaczęły obowiązywać.

Trudno powiedzieć w jakim stopniu w instytucjach zobowiązanych do wprowadzenia RODO, zasady te obowiązują prawidłowo o ile w ogóle zostały wdrożone. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, iż zainteresowanie tą tematyką powraca zwłaszcza z doniesieniami o decyzji administracyjnej mocą której Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na spółkę Bisnode Polska karę w wysokości niespełna miliona złotych za brak realizacji obowiązku informacyjnego wobec przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
W związku aktualnością tematyki i emocjami z nią związanymi pragnę przypomnieć kompetencje organu nadzorczego jakie daje mu Rozporządzenie (Artykuł 58):

A więc każdemu organowi nadzorczemu przysługują wszystkie następujące uprawnienia w zakresie prowadzonych postępowań:

  • nakazanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu, a w stosownym przypadku przedstawicielowi administratora lub podmiotu przetwarzającego, dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań;
  • prowadzenie postępowań w formie audytów ochrony danych;
  • dokonywanie przeglądu udzielonych certyfikacji na mocy art. 42 ust. 7;
  • zawiadamianie administratora lub podmiotu przetwarzającego o podejrzeniu naruszenia niniejszego rozporządzenia;
  • uzyskiwanie od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań;
  • uzyskiwanie dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych, zgodnie z procedurami określonymi w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego.

W kontekście tematu należy również wspomnieć o nowym wzorze legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który wszedł w życie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz który prezentuje na załączonej do postu fotografii.

Jeśli jesteście zainteresowani tematyką, dajcie znać a w kolejnym poście zajmę się: rodzajami postępowań prowadzonymi przez Urząd w więc: kontrolami przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz postępowaniami w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

LawyerOn

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code