LawyerOn.pl

Blog Doradztwa Prawnego

Kodeks karny Ostrzeżenia Prawo dla kierowcy

Odpowiedzialność karna za „cofnięty” licznik – zmiany 2019

Sharing is caring!

O problematyce dotyczącej korekt licznika pisałem już wielokrotnie. Między innymi we wpisie „Cofnięcie licznika w samochodzie w świetle Kodeksu Karnego” (2017), gdzie przedstawiałem w jaki sposób podchodzi się do tego procederu u naszych zachodnich sąsiadów.

Otóż niemieckie prawo o ruchu drogowym (Straßenverkehrsgesetz) stanowi w paragrafie 22b, iż kara pozbawienia wolności lub kara grzywny grozi każdemu kto m.in. wpływa na pomiar licznika poprzez fałszowaniu, innymi słowy mówiąc koryguje go. A więc ustawodawca wprost zakazuje tego procederu, co dla wszystkich jest jasne i klarowne. Pod koniec ubiegłego roku pisałem o projekcie nowelizacji polskiego prawa karnego, który dotyczył nielegalnego wpływu na stan licznika w samochodzie. „Celem proponowanej nowelizacji była kompleksowa regulacja mająca zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg licznika pojazdu mechanicznego. Taka ingerencja w przeważającej mierze jest bowiem podejmowana w celu wprowadzenia nabywcy w błąd co do faktycznego przebiegu pojazdu będącego przedmiotem transakcji handlowej (najczęściej sprzedaży). Bez wątpliwości przyjąć przy tym należało, że przebieg samochodu jest jednym z istotniejszych elementów wpływających na ocenę jego stanu technicznego” – (źródło: bip.kprm.gov.pl).
Dzisiaj zatem kilka sów o zmianach oraz konsekwencjach zarówno dla wykonującego ten „zabieg” jaki dla zlecającego. Otóż od 25 maja br (2019) obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny.

Art. 306a. § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z powyższych zapisów wynika, iż karze pozbawienia wolności podlegać będą nie tylko osoby dokonujące zmiany wskazania drogomierza ale również osoby te które zlecenia takiego dokonują.

Należy również, zauważyć, że „nowelizacja nakłada także na odpowiednie służby obowiązek przekazywania do ww. ewidencji stanów liczników pojazdów kontrolowanych przez te służby w trakcie kontroli ruchu drogowego”, co ma uprawdopodobnić faktyczny przebieg w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Jak donosi Związek Dealerów Samochodów, że na skutek zmian ustawowych z Internetu codziennie znikają ogłoszenia o „zmianie wskazań liczników”.

Wierzę, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na rynek wtórny samochodów, oraz znacznie poprawią bezpieczeństwo na drogach.

LawyerOn

Wykorzystano zdjęcie: https://pixabay.com/pl/photos/kierownicy-samochód-jazdy-wnętrze-801994/

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code