LawyerOn.pl

Blog Doradztwa Prawnego

Aplikanci

Aplikacje prawnicze 2019 – kiedy, w jaki sposób i dlaczego tak mało kandydatów?

Sharing is caring!

Już wkrótce po raz kolejny 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00. odbędą się ogólnopolskie egzaminy na aplikacje prawnicze. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybieraną aplikacją rok do roku jest aplikacja radcowska tuż za nią adwokacka zaś najmniej chętnych osób próbuje dostać się na notarialną i komorniczą. Ponadto warty zauważenia jest fakt, że w tym roku zgłosiło się o około tysiąc osób mniej niż przykładowo w ubiegłych latach. Spada więc zainteresowanie magistrów prawa, zawodami które dotąd uznawane były jako najbardziej prestiżowe.

Trudno powiedzieć czy stan ten spowodowany jest obniżeniem zaufania do zawodów prawniczych czy po prostu spadającymi zarobkami u początkujących mecenasów, nie mających odpowiedniego zaplecza i wsparcia finansowego rodziców. Nie od dzisiaj wiadomo, iż aplikanci podczas odbywania szkolenia, nie dość, iż muszą za nie płacić niemałe pieniądze to ich pobory nie mogą nawet konkurować z najmniej opłacanymi zawodami.

Pisałem o tym w ubiegłym roku we wpisie „Jesień” aplikacji prawniczych

Liczba zgłoszonych kandydatów (około)
aplikacja adwokacka 2 140 osób (w zeszłym roku 2 583),
aplikacja radcowska 3 300 osób (w zeszłym roku 3 805 osób)
aplikacja notarialna 530 osób (w zeszłym roku 618 osób)|
aplikacja komornicza 130 osób (w zeszłym roku 179 osób).

Z danych MS

Niewiele osób spoza środowiska wie, że marzenie bycia mecenasem nie spełnia się z chwilą obrony dyplomu magistra prawa, ale okupione jest wieloletnią pracą i nauką, zazwyczaj związaną z wieloma wyrzeczeniami i niedogodnościami. Po ukończeniu studiów prawniczych zazwyczaj pierwszym krokiem do „wielkiej kariery” jest egzamin na aplikacje. W opinii publicznej krąży błędne przekonanie, iż aplikant „prawie mecenas” podobnie jak w serialach telewizyjnych (ostatni taki serial to „Chyłka”) zarabiając fortunę, jeździ drogimi samochodami, ubiera się w ekskluzywnych butikach i prowadzi sprawy dużego kalibru. Rzeczywistość jest niestety całkowicie inna. Nie bez przesady można powiedzieć, że wielu z nich, jeśli nie ma wsparcia prawniczej rodziny, raczej zarabia grosze, korzysta z komunikacji miejskiej, ciuchy kupuje w second-hand’zie a w kancelarii jeśli nie parzy kawy (tym zajmują się w szczególności praktykanci) to sortuje pocztę i gania do sądów początkowo z dokumentami później na zastępstwa. Szczęście ogromne mają osoby które są sponsorowane przez rodziców, bądź dzięki nadprzyrodzonemu talentowi i zmysłowi prawniczemu udało się im dostać posadę w dobrej i uczciwej kancelarii. Najgorzej mają jednak te, które aby utrzymać się zarabiając 1000zł w kancelarii, dorabiają nocami jako barman, taksówkarz czy sprzątacz i to po cichu by dziekan w korporacji prawniczej się nie dowiedział, gdyż to przecież zajęcie niegodne aplikanta.

Jak wygląda sam egzamin? Składa się on z testu jednokrotnego wyboru gdzie na 150 pytań należy udzielić zaledwie lub też aż 100 poprawnych odpowiedzi. Pytania oparte są na ustawach, które ogłaszane są jako zakres materiału do opanowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości początkiem każdego roku. W zależności od roku oraz regionu w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych zdawalność kształtuje się na poziomie od 40% do 70%, zaś średnio w ubiegłym roku nieco ponad 54%. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że prawie połowa kandydatów nie będzie usatysfakcjonowana swoimi wynikami, dlatego też istnieją różne opinie co do zasadności przeprowadzania egzaminów czy samej ich formy.

Dla uzmysłowienia osobom, które o egzaminie nie mają większego pojęcia oraz tym które czeka to w przyszłości poniżej prezentuje wykaz aktów prawnych, których znajomość jest niezbędna by do samego egzaminu przystąpić (wykaz dotyczy aplikacji radcowskiej i adwokackiej).

 1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 6. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 7. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 13. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 14. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 15. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 16. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 17. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 18. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 19. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 20. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 21. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 22. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 23. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 24. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 25. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 26. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 27. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 28. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 29. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 30. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 31. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 32. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 33. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 34. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 35. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 36. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 37. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 38. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 39. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 40. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 41. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 42. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 43. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 44. ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
 45. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
 46. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 47. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 48. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 49. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
 50. ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 51. ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 52. ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
 53. ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 54. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 55. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Źródło foto: https://pixabay.com/

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code