LawyerOn.pl

Blog Doradztwa Prawnego

Prawo dla kierowcy

Ważne i dobre zmiany w przepisach o ruchu drogowym. Jazda na „suwak” obowiązkowa!!!

Sharing is caring!

Będąc wieloletnim kierowcą bardzo często spotykałem się z sytuacją w której mijając lewym pasem rząd oczekujących w bezsensownej kolejce samochodów , zostałem nazwany „cwaniakiem” który nie potrafi zaczekać jak wszyscy. Co więcej nie mniej rzadziej znalazł się jakiś „szeryf” który swoim mniejszym lub większym pojazdem potrafił zablokować lewy pas tak aby taki „cwaniak” jak ja nie mógł dojechać do miejsca w którym pas ten się kończy, by swobodnie zmienić go na wolny od przeszkód.

Niewątpliwie mistrzami w tej dyscyplinie (szeryfowania) byli oczywiści kierowcy tzw. TIR’ów. Pomimo, iż dla części polskich prowadzących nie było w tym nic dziwnego, że ktoś dba o „porządki” na drodze, to dla obcokrajowców z większości zachodnich krajów sytuacja ta była wręcz kuriozalna i nie mogli zrozumieć dlaczego nie można tak porostu „jechać na suwak”. Czym takim więc jest jazda na suwak? To potoczne określenie regulują przepis ustawy którą w dniu dzisiejszym (6 listopada 2019r.) podpisał Prezydent.

A dokładniej mówiąc chodzi o zasady zachowania się kierujących pojazdami wykonujących manewr zmiany pasa ruchu, jeżeli na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, co najmniej jeden z pasów kończy się. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem będzie obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie, zmianę tego pasa na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.
Z kolei w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem będzie obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

Upraszczając ustawowe definicje, co drugie auto przed „zwężką” wjeżdża na wolny pas ruchu, dzięki czemu ruch jest płynniejszy, a zatory drogowe o wiele krótsze.

Co więcej to nie jedyna istotna zmiana w przepisach. Otóż ustawa wprowadza przede wszystkim zmiany regulujące zasady tworzenia tzw. „korytarza życia”, umożliwiającego sprawne poruszanie się pojazdu uprzywilejowanego na wypadek zatoru drogowego. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu.

  • Po pierwsze na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu będzie obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu będzie obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;
  • Po drugie na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu będą obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.
Korytarz życia

W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 znowelizowanego prawa o ruchu drogowym kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa powyżej Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

Powyższe zmiany wchodzą w życie 21. dni po ogłoszeniu.

Ale to nie jedyne innowacje jeżeli chodzi o obowiązki kierujących, gdyż już jutro (7 listopada 2019r.) w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Według nowych przepisów: „dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego”. Oznacza to, że kontrole drogowe będą mogły być przeprowadzane niemalże w dowolnym miejscu, nawet jeśli funkcjonariusze złamią w ten sposób obowiązujące przepisy. Dotyczy to zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów. (Policjant nie może być traktowany jako typowy uczestnik ruchu drogowego, ponieważ wykonuje zadania w zakresie dbania o bezpieczeństwo na drogach. Modyfikacja tych przepisów przyda się osobom, którym przeszkadza widok radiowozu stojącego w miejscu zabronionym, a większa przejrzystość intencji twórcy rozporządzenia utwierdzi ich w przekonaniu, że przepisy te mają za zadanie organizację kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym).

Kontrola drogowa może zakończyć się mandatem, jeśli zachowanie kierowcy zostanie przez funkcjonariusza odebrane jako niestosowanie się do poleceń. W przypadku kiedy funkcjonariusz poleci trzymanie rąk na kierownicy lub nieopuszczanie pojazdu, a kierowca nie wykona któregokolwiek z tych poleceń, zostanie ukarany mandatem w wysokości do 500 złotych. Ten przepis obowiązuje już od wielu lat, nie jest to nowość.

Rozporządzenie rozszerza katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej.

W sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości policjant w mundurze nie będzie musiał legitymować się każdemu kierowcy. Zawarte w nim nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości co do przewożonego ładunku wolno będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą.

Co więcej…

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem o ruchu drogowym od 1 stycznia 2020 roku kierowca będzie miał obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi sprawdzenie stanu licznika. W praktyce oznacza to konieczność umożliwienia zajrzenia do wnętrza samochodu. Co więcej, będzie to obligatoryjny element towarzyszący każdej interwencji (Wyjątek będą stanowiły akcje typu trzeźwy poranek. W przypadku pojazdów holowanych lub przewożonych na lawetach ministerstwo daje funkcjonariuszowi dowolność. To mundurowy zdecyduje, czy kontrolować stan licznika). – (Źródło – policja.pl).

A więc kierowców w najbliższym czasie czeka wiele istotnych zmian, o których należy pamiętać. Jeśli zainteresowaliście się tematem, zapraszam do polubienia profilu Facebook’owego oraz na Instagramie, gdzie będę jak zwykle informował o nowościach.

LawyerOn

Źródła informacji:
* USTAWA z dnia 16 października 2019 r.o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
* Informacja w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Informacja w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – prezydent.pl
* Portal – policja.pl
* grafiki pochodzą zhttps://pixabay.com/


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code