LawyerOn.pl

Blog Doradztwa Prawnego

Prawa konsumentów Prawo w handlu

Kary za telemarketing.

Sharing is caring!

O urywaniu handlowego celu działań przedsiębiorców, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową pisałem m.in. w artykule „Praktyki firm handlowych, przedstawicieli handlowych i akwizytorów”.

Otóż zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wprowadzającym w błąd zaniechaniem może w być w szczególności: w punkcie 2 ust. 3 art.6 czytamy, iż nieujawnienie handlowego celu praktyki, jeżeli nie wynika on jednoznacznie z okoliczności i jeżeli powoduje to lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął”. Zatem ukrywanie komercyjnego (handlowego) celu praktyki rynkowej, może wywoływać niekorzystne oddziaływanie na interes gospodarczy konsumenta, bazując na jego nieświadomości9. Do przykładów tego typu działań można zaliczyć, m.in. udział w poczęstunkach, warsztatach kulinarnych, występach gwiazd i kabaretów bez przekazywania, iż na spotkaniach tych będzie prowadzona sprzedaż np. urządzeń AGD czy kulinarnych.

Z informacji UOKiK – KOLEJNA KARA ZA TELEMARKETING

  • Telemarketer, który dzwoni z zaproszeniem na pokaz lub bezpłatne badania, ma obowiązek poinformować o tym, że odbędzie się tam sprzedaż.
  • Konsument musi wcześniej na taki kontakt wyrazić zgodę.
  • Urząd nałożył karę na firmę telemarketingową.

[Warszawa, 29 października 2019 r.] Firma (…) dzwoniła do konsumentów i zapraszała na badania w ramach „Akademii Zdrowia” (…). Firma ta nie miała jednak ich wcześniejszej zgody konsumentów na telemarketing.

Z ustaleń UOKiK wynika, że telemarketerzy nie informowali o tym, że podczas spotkania odbędzie się sprzedaż, a także nie mieli zgody konsumentów na przekazanie informacji marketingowych.

Prezes urzędu uznał, że firma A. naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na nią karę w wysokości prawie 70 tys. zł (69 967 zł) a także nakazał zaniechania kwestionowanej praktyki.

Każdy przedsiębiorca, który dzwoni do konsumenta w celach marketingu bezpośredniego, powinien mieć na to jego wyraźną, wcześniejszą zgodę. Wynika to z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
Nie można o nią pytać na początku rozmowy.

Art. 172. Zakaz używania urządzeń telekomunikacyjnych dla celów marketingu bezpośredniego
1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Dz.U.2018.0.1954 t.j. – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne


Opracowanie na podstawie komunikatu prasowego UOKiK oraz materiałów własnych
LawyerOn

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code