LawyerOn.pl

Blog Doradztwa Prawnego

Ciekawostki

Czy w Sylwestra zostać w domu?? #godzinapolicyjna

Sharing is caring!

Stan prawny dotyczący sposobu na przemieszczanie się osób obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Krótka analiza.

Otóż zgodnie z §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

Od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Polski przemieszczanie się osób możliwe wyłącznie w celu:

  • wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego

Podstawa prawna rozporządzenia: art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).

Podstawa prawna

A więc formalnie w dniu 31 grudnia 2020 od godziny 19.00 obowiązuje, zakaz przemieszczania się, nazywany niekiedy potocznie „godziną policyjną”.

Co na to Konstytucja?

Otóż, art. 52. ust 1. Konstytucji RP mówi, iż „każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu”. Jednak wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie (art. 52. ust 1). No właśnie w ustawie czy w rozporządzeniu. Konstytucja wskazuje ustawę, zaś ta dalej w art.46a (tj. ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) stanowi, iż w przypadku wystąpienia stanu epidemii (…) Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie określonym w art.46b. Z kolei art.46b mówi, iż w rozporządzeniu tym można ustanowić ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art.46 ust.4. Patrząc więc na treść art. art.46 ust.4 pkt 1 wskazać należy, iż w rozporządzeniu tym można ustanowić „czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się”.

Patrząc na ten tok rozumowania ustawodawcy, można stwierdzić, iż ograniczenie to zgodne jest z Konstytucją. Gdyż możliwość ograniczenia wolności poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Zaś ustawa umożliwia ograniczyć wolności te w drodze rozporządzenia.

Jednakże patrząc na Konstytucję szerzej, art. 31 ust 3 Konstytucji RP jednoznacznie wskazuje, że „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Pozostawiam wam samodzielnej ocenie, za którym poglądem się opowiadacie. Jednak pamiętajcie, Policjant ma prawo wystawić Wam mandat lub zwrócić się do sanepidu o nałożenie kary administracyjnej. Wy macie prawo mandat przyjąć lub nie (od decyzji można się odwołać). W przypadku nie przyjęcia mandatu sprawa trafi do Sądu, a ten rozstrzygnie o Waszym losie. W tym miejscu należałoby jednak zastanowić się, czy „gra jest warta świeczki”. Sami zadecydujcie, pamiętając jednak o tym, iż ewentualne dyskusje z Policją lepiej należy zawsze prowadzić w stanie trzeźwości… 🙂

Z Noworocznymi pozdrowieniami
LawyerOn

Obraz StockSnap z Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code